Om biljettköp och biljettregistrering

 

Biljettregistreringen stängd

När biljettregistreringen stängt för produktion är ändringar dessvärre ej längre möjliga och kostönskemål går ej längre att justera.

Namnbyten
Namnbyten är i och med ovan ej längre möjligt. Eventuell ny gäst går på den anmäldas uppgifter (inklusive kost). Under första akten nyttjar den nya gästen den anmäldas namnbricka. Under andra akten nyttjar den nya gästen den anmäldas plats i bordsplaceringen.

Jag saknar min biljett
Den digitala biljetten skickades ut tisdag 31 oktober till registrerade gäster. Har ni inte mottagit denna – vänligen kontrollera er skräppost samt ert spamfilter.

Oregistrerade digitala biljetter skickades ut till biljettköpare onsdag 1 november.

För gäster som innehar separata biljetter till första akten skickades de digitala biljetterna ut fredag 3 november respektive måndag 6 november.

Partnerbiljetter Första akten

Partners med separata biljetter till Första akten bjöds in till biljettregistrering av dessa. Oregistrerade biljetter per 1 november förföll. Oregistrerade platser/biljetter till Första akten kan därmed inte nyttjas.

Biljettköp

Biljettpriset
Priset för biljett till Umeågalan 2017 är 2 595 kr ex. moms.

Begränsning / max antal biljetter per köp
Du kan max köpa 10 biljetter per köptillfälle.

Bekräftelse köp
När du genomfört ditt köp kommer du inom kort få en bekräftelse till den e-postadress du angivit. Observera att det kan dröja upp till 20 minuter om det är många som köper samtidigt.

Biljettköpet faktureras
Samtliga biljettköp faktureras. Tänk på att ange korrekta faktureringsuppgifter vid köptillfället och att kontrollera att eventuell märkning eller referens stämmer. Vid felaktiga faktureringsuppgifter eller behov av justeringar i efterhand debiteras en administrativ avgift.

Justering faktureringsuppgifter
Vid behov att justera faktureringsuppgifter efter genomfört köp ber vi dig maila oss på info@umeagalan.se Vänligen observera att vid justeringar tillkommer en administrativ avgift om 150 kr/ändringstillfälle.

Fakturering
Umeågalan administrerar ej vidarefakturering eller uppdelning av köpta biljetter. Fakturan går till köparen enligt faktureringsuppgifter angivna vid biljettköp.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med tillkommande påminnelseavgift om 60 kr inkl. moms.

Ångrat köp
Umeågalan administrerar ej ångrade köp eller väntelista. Vi hänvisar alla biljettinnehavare med biljetter över till kommentarsflödet på Umeågalans Facebook. I flödet kan man se om biljetter efterfrågas alt. att köparen själv gör ett inlägg i flödet att hen har biljetter tillgängliga.

Forum – vidare biljettförsäljning
Umeågalan administrerar ej ångrade köp eller väntelista. Vi hänvisar alla biljettinnehavare med biljetter över till kommentarsflödet på Umeågalans Facebook. I flödet kan man se om biljetter efterfrågas alt. att köparen själv gör ett inlägg i flödet att hen har biljetter tillgängliga.

Ha din biljett tillgänglig

Vid anmodan behöver du uppvisa din biljett antingen utskriven eller digitalt. Deltar du på en sk. oregistrerad biljett behöver du biljetten med ditt biljettnummer som vi skickat digitalt till biljettköparen.

Oregistrerad biljett

Oregistrerade biljetter är märkta med biljettköparens företagsnamn. För dessa biljetter är det ej möjligt med kostönskemål. 

Första akten
För att delta på Första akten behöver deltagaren hämta ut sin namnbricka. Namnbrickan ger gästen tillgång till lunch och till passage in till Aula Nordica. Går gästen på en oregistrerad biljett ska denne leta efter namnbricka med biljettköparens företagsnamn. Hos vår personal kan gästen låna en penna för att fylla i sitt namn på den befintliga namnbrickan.

Andra akten
Under andra akten ska gäster med oregistrerade biljetter leta efter biljettköparens företagsnamn i bordsplaceringen.

Biljettregistrering

Din personliga biljettsida
Inom ca 3 arbetsdagar efter ditt köp kommer du motta ett mail med en länk till din personliga biljettsida. Där hanterar du dina biljetter. Spara mailet – länken i mailet är personlig.

Vad innebär biljettregistrering?
För att göra biljetterna personliga – dvs knyta respektive biljett till en specifik gäst – behöver biljetterna registreras. I egenskap av biljettköpare hanterar du biljettregistreringen för alla dina biljetter. På din personliga biljettsida kan du antingen registrera gästens biljett själv (ange personuppgifter, deltagande och ev. specialkost) alt. bjuda in din tilltänkta gäst genom att skicka inbjudan till gästens mailadress. På så vis kan gästen själv fylla i sina uppgifter.

Sista dagen för biljettregistrering
Sista dag för biljettregistrering är 18 oktober. 

Vänligen observera att biljetter som inte registrerats i tid enbart kommer vara märkta med biljettköparens företagsnamn (vilket bl.a. innebär att enbart biljettköparens företagsnamn syns i bordplaceringen). Det är då ej längre möjligt att ange personliga val såsom specialkost.

Vi rekommenderar därför att du kontinuerligt loggar in på din biljettsida för att kontrollera om dina gäster registrerat sina biljetter – och att du vid behov påminner dem.

Varför behöver ni registrera biljetterna så långt i förväg?
Det är många förberedelser inför en gala för 850 gäster. För att säkerställa produktionen behöver vi information om alla gäster i god tid – allt för att gästerna ska få den bästa tänkbara upplevelsen av galadagen.

 

Vid frågor gällande biljettregistrering vänligen kontakta info@umeagalan.se